Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Solna Dolina”,
Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Solna Dolina” poprzez udział w niniejszym sondażu.
Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania zasad monitoringu i ewaluacji działań prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Solna Dolina” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.
Poniżej link do sondażu:

Stowarzyszenie "SOLNA DOLINA"

Lokalna Grupa Działania
62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17
Biuro i adres do korespondencji:
ul. Kościelna 5, pokój nr 14 i 15
tel. 603 99 41 42