PF.526.1.3.2022

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie działające na rzecz Gminy Grzegorzew.

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Z prośbą o opinię zwrócono się do :

·         Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach

·         Ochotniczej Straży Pożarnej w Borysławicach

·         Ochotniczej Straży Pożarnej w Bylicach

·         Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie

·         Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczewku-Boguszyńcu

·         Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponętowie Dolnym

·         Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówce

·         Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu

·         Klubu Sportowego ,,ORZEŁ’’ Grzegorzew

·         Klubu Sportowego LZS ,,SPARTA’’ Barłogi

·         Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej

·         Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ponętów Dolny

·         Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Bylicach

·         Banku Żywności w Koninie.

Konsultacje trwały w okresie od 19 października do 26 października 2022 r. zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew nr 204/2022 z dnia 18 października 2022 r.

Konsultacje były przeprowadzone w następujący sposób:

1. Urząd Gminy w Grzegorzewie przekazał działającym na terenie Gminy Grzegorzew organizacjom pozarządowym projekt programu wraz z formularzem zgłoszenia uwag.

2. Zamieszczono projekt programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

 

W terminie do 26 października 2022 r. nie wpłynęła do Urzędu Gminy opinia dotycząca programu współpracy.

 

Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak