Informuję, że na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), gmina Grzegorzew przystępuje do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w w/w ustawie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą mogły dokonać osoby fizyczne z gospodarstwa domowego, które są uprawnione do dodatku węglowego.
W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł zakupić węgiel w dwóch partiach, przy czym w każdej z partii możliwy będzie zakup w ilości 1,5 tony węgla:

1) od 2 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. (1,5 tony)

Zakup preferencyjny nie będzie przysługiwał gospodarstwom, w których wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego zakupił wcześniej paliwo stałe na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł. brutto za tonę (np. w sklepie PGG), w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

Wnioski o zakup preferencyjny można składać od dnia 2 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Grzegorzew – Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30. 
Wnioski są dostępne u sołtysów wszystkich 13 sołectw jak również w Urzędzie Gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy.

Wójt Gminy
Bożena Dominiak