Wójt Gminy Grzegorzew uprzejmie informuję, że od dnia 24 lutego 2023r. do dnia 17 marca 2023r. w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będącej własnością Gminy Grzegorzew oznaczonej  nr ewidencyjnym nr 284/1 o pow. 0,0168 ha, położonej w Borysławicach Zamkowych.