Uwaga rolnicy!

Urząd Gminy w Grzegorzewie informuje, że w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Uwzględniane będą faktury VAT dokumentujące zakup paliwa:

• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 litrów na 1 ha użytków rolnych i 40 litrów na 1 DJP bydła;
•  w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 litrów na 1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 litry na 1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:
• 2 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i bydło;
• 2 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na świnie owce, kozy i konie
• 1,20 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na świnie owce, kozy i konie.

Rolnik zobowiązany jest o dostarczenie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec i kóz będącego w posiadaniu producenta rolnego.


W odniesieniu do koni do wniosku o zwrot należy dołączyć oświadczenie producenta rolnego pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń o średniej rocznej liczbie DJP koni
Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak