OK.2110.1.2024

1. Nazwa jednostki: Urząd Gminy w Grzegorzewie pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, 62 – 640 Grzegorzew.

2.Stanowisko urzędnicze: inspektor ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy.

3. Wójt Gminy Grzegorzew unieważnia konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie ogłoszony zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew nr 2/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku z przyczyn organizacyjnych.

3.Ogłoszenie o unieważnieniu naboru zamieszcza się na stronie urzędu http://bip.grzegorzew.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

4. Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone nadawcą.

Wójt Gminy Grzegorzew

Bożena Dominiak