Sprawa:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974 r.(Dz.U. z 2001 r.Nr 87 poz.960 i poz.1189 oraz z 2002 r. Nr 74. poz.676 i Nr 78 poz. 716 )

Wymagane dokumenty:
Stawiennictwo osobiste . Dowód osobisty . Wypełnienie druku – E-2 wymeldowanie z pobytu stałego , lub czasowego ponad 2 miesiące.

Opłaty:
Bez opłat.

Termin załatwienia sprawy:
W dniu zgłoszenia się zainteresowanego.

obrazek

obrazek