Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwały 2004

Załączniki

Uchwała Nr XV_62_2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_62_2004 załącznik 1 (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_62_2004 załącznik 2 (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_62_2004 załącznik 3 (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_62_2004 załącznik 4 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_62_2004 załącznik 5 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_62_2004 załącznik 6 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_62_2004 załącznik 7 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_62_2004 załącznik 8 (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_62_2004 załącznik 9 (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_63_2004 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Grzegorzew (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_64_2004 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Grzegorzew (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_65_2004 w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grzegorzew na 2004 rok (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_66_2004 w sprawie zmiany uchwały o planie zagospodarowania przestrzennego Gminy (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_67_2004 w sprawie Statutu Gminy Grzegorzew (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_67_2004 załącznik 1 (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI_68_2004 w sprawie powołania Sekretarza Gminy (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI_69_2004 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej pod drogę gminną (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVI_70_2004 w sprawie przejęcia na rzecz gminy nieruchomości (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII_71_2004 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII_72_2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII_73_2004 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszu celowego Gminy Grzegorzew (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII_74_2004 załącznik 1 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII_74_2004 załącznik 2 (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII_74_2004 załącznik 3 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII_74_2004 załącznik 4 (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII_74_2004 zmiany w budżecie 2004 (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVII_75_2004 w sprawie przystąpienia do związku Gmin Wiejskich RP (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII_76_2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII_77_ 2004 zmiany w budżecie 2004 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII_77_ 2004 zmiany w budżecie 2004 załącznik 1 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XVIII_78_2004 w sprawie zwolnień od podatku (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_79_2004 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego (107.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_80_2004 w sprawie powierzenia zadań do real… (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_81_2004 w sprawie wprowadzenia zmian w Stat… (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_82_2004 w sprawie zmiany regulaminu wynagra… (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_83_2004 w sprawie zbycia nieruchomości grun… (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_84_2004 w sprawie opłat za zajęcie pasa dro… (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_85_2004 w sprawie dotacji na Kościół (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_86_2004 w sprawie uchwały Nr X_36_2003 (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_87_2004 załącznik nr 1 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_87_2004 załącznik nr 2 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_87_2004 załącznik nr 3 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_87_2004 załącznik nr 4 (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_87_2004 załącznik nr 5 (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_87_2004 zmiany w budżecie 2004 (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIX_88_2004 w sprawie ustalenia trybu postępowania (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX_89_2004 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grzegorzew (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr XX_89_2004 - Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grzegorzew (598.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX_90_2004 w sprawie zmiany uchwały Nr III_13_2002 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX_91_2004 w sprawie wyrażenia zgody na kanalizę (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX_92_2004 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX_93_2004 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na drodze Bylice (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX_94_2004 załącznik 1 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX_94_2004 załącznik 2 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX_94_2004 załącznik 3 (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX_94_2004 załącznik 4 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX_94_2004 zmiany w budżecie 2004 (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI_95_2004 załącznik nr 1 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI_96_2004_A w sprawie wprowadzenia zmian z statucie Związku (265.5kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXI_96_2004_B w sprawie wprowadzenia zmian z statucie Związku (170.3kB) Zapisz dokument  
Uchwała Nr XXI_97_2004 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXI_95_2004 zmiany w budżecie 2004 (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII_98_2004 zmiana uchwały nr III_12_2002 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII_99_2004 zmiany w budżecie 2004 (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII_99_2004 załącznik nr 1 (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII_99_2004 załącznik nr 2 (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII_99_2004 załącznik nr 3 (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXII_99_2004 załącznik nr 4 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII_100_2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII_101_2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII_102_2004 zmiany w budżecie 2004 (68.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII_102_2004 załącznik nr 1 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII_103_2004 w sprawie nadania statutu Ginnego Ośrodka Pomocy Społecznej (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIII_104_2004 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_105_2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok (82.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_106_2004 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (71.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_107_2004 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta (82.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_108_2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (79.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_108_2004 załącznik Nr 1 (140.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_109_2004 w sprawie podatku od posiadania psów (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_110_2004 w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_111_2004 załącznik Nr 1 (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_111_2004 załącznik Nr 2 (79.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_111_2004 załącznik Nr 3 (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_111_2004 załącznik Nr 4 (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_111_2004 załącznik Nr 5 (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_111_2004 zmiany w budżecie 2004 (162.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_112_2004 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV_113_2004 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_114_2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_114_2004 dochody i wydatki na 2005 załącznik 1 i 2 (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_114_2004 załącznik Nr 3 (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_114_2004 załącznik Nr 4 (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_114_2004 załącznik Nr 6 (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_114_2004 załącznik Nr 7 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_114_2004 załącznik Nr 8 (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_114_2004 załącznik Nr 9 (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_114_2004 uzasadnienie (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_115_2004 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_116_2004 w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grzegorzew na 2005 rok (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_116_2004 załącznik Nr 1 (128.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_118_2004 zmiany w budżecie 2004 (141.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_118_2004 załącznik Nr 1 (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_118_2004 załącznik Nr 2 (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_118_2004 załącznik Nr 3 (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_119_2004 w sprawie wydatków budżetowych (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXV_114_2004 załącznik Nr 5 (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXVI_117_2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:stanowisko ds Obsługi Rady Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Woźniak
Data wprowadzenia:2004-02-06 12:54:47
Opublikował:Wojciech Woźniak
Data publikacji:2004-02-06 13:00:22
Ostatnia zmiana:2011-03-11 10:46:11
Ilość wyświetleń:13970

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij