Sprawa:
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia.

Podstawa prawna:
Art.79,80 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr36 poz. 180) z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty:
Podanie o wydanie aktu stanu cywilnego.

Opłaty:
Podanie -5,00zł
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego-15,00zł
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego-25,00zł

Termin załatwienia sprawy:
Odręcznie.

Uwagi:
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej zwolnione jest z opłaty skarbowej.